Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

یابنده

معرفی استارتاپ ایرانی: از گجت‌های یابنده چه می دانید؟

بارها اتفاق افتاده وسایل خود را گم‌کرده یا جا بگذاریم و برای پیدا کردن آن مشکلات زیادی داشته باشیم و حتی بر فرض پیدا کردن، زمان زیادی صرف آن کنیم.  از این رو، ابزار های جدیدی به نام گجت…