Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گیکی

۲۰ رویداد استارتاپی ۲۰۱۵ که هر گیکی باید بشناسد

استارتاپ‌ها و رویدادهای استارتاپی بخش بزرگی از هر جامعه‌ی تکنولوژیکی را در بر می‌گیرند. اگر شما هم در این‌گونه رویدادها شرکت کرده باشید بی‌شک می‌دانید که حضور در این جلسات نه تنها اتلاف وقت…