Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گروه‌های

سوپر مارکت اجتماعی: ارائه موادغذایی با قیمت کمتر به گروه‌های خاص

اشاره: سالانه بیش از ۳٫۵ میلیون تن مواد غذایی در انگلستان قبل از آنکه به دست مصرف‌کننده برسد، دور ریخته می‌شود. حداقل ده درصد این مواد غذایی برای مصرف، مناسب هستند که معادل ۸۰۰ میلیون وعده…

سوپر مارکت اجتماعی: ارائه موادغذایی با قیمت کمتر به گروه‌های خاص

اشاره: سالانه بیش از ۳٫۵ میلیون تن مواد غذایی در انگلستان قبل از آنکه به دست مصرف‌کننده برسد، دور ریخته می‌شود. حداقل ده درصد این مواد غذایی برای مصرف، مناسب هستند که معادل ۸۰۰ میلیون وعده…