Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گروه

گروه های خود یار(SHG)

نویسنده: رضا طبیب زاده   رویکرد گروه خودیار(Self Help Group=SHG)یک رویکرد اجتماعی- مشارکتی به توانمندسازی افراد است. گروه های خودیار دارای خصوصیات زیر هستند: اساس مدل گروه خودیار…

افزایش ۲۵ درصدی درآمدها از محل واردات/ پیشنهاد حذف گروه دهم کالایی را داده‌ایم

فزایش ۲۵ درصدی درآمدهای بودجه از محل مالیات واردات در سال جاری گفت:‌ پیشنهاد حذف اولویت گروه دهم کالایی از کتاب مقررات صادرات و واردات به وزارت صنعت داده شد. خانه کارآفرینان ایران - آخرین…