Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گرم

پد کمپرس سرد و گرم

فراخوان همکاری: طرحی به نام پد کمپرس سرد و گرم که در مراحل ثبت اختراع می باشد. این پد به گونه ای طراحی شده که با پیچیدن ان به دور عضو مورد نظر اندام را سرد یا گرم می کند. کاربرد : این وسیله…

گزارش «فرصت امروز» از بازار زیتون / ۲۰۰ گرم ؛ سرانه ناچیز مصرف روغن زیتون در ایران

گزارش «فرصت امروز» از بازار زیتون / ۲۰۰ گرم ؛ سرانه ناچیز مصرف روغن زیتون در ایران زیتون و فرآورده هایی که از این میوه سبز به دست می آید، سال های زیادی است که به سبد مصرفی خانوارها اضافه…