Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گردشگر

گزارش «فرصت امروز» از پیامد مثبت حضور گردشگران خارجی در ایران / هر گردشگر خارجی روزی ۲۰۰ دلار در…

گزارش «فرصت امروز» از پیامد مثبت حضور گردشگران خارجی در ایران / هر گردشگر خارجی روزی ۲۰۰ دلار در ایران خرج می کند گردشگری و تأثیرش در ایجاد اشتغال ، کسب وکارآفرینی، فراهم کردن فرصت های…