Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پاسخ

۹۰ پرسش همراه با پاسخ درباره راه اندازی و مدیریت کسب و کار(بخش ششم)

۸۳٫من می خواهم حق امتیاز محصولی را به قیمت X خریداری کنم. ایده ی خوبی است؟  تنها زمانی حق امتیاز بخرید که می‌دانید واقعا می‌توانید چیز بهتری ارائه دهید. نه صرفا با امید به آینده. به…

۹۰ پرسش همراه با پاسخ درباره راه اندازی و مدیریت کسب و کار(بخش چهارم)

۴۵. بهترین راه برای محاسبه ارزش یک شرکت چیست؟ از خودتان بپرسید (نه لزوما با عدد و رقم): ساخت دوباره فناوری، خدمات، برند و مشتریان چه قدر هزینه دارد؟  هر چه بدست می آید ضرب در چهارش…

۹۰ پرسش همراه با پاسخ درباره راه اندازی و مدیریت کسب و کار(بخش سوم)

۲۷٫چه وقت باید کارمند تمام وقت استخدام کنم؟ وقتی که درآمد داشتید.  ۲۸. چه قدر طول می‌کشد تا بتوانم سرمایه جذب کنم؟  در یک کسب و کار فوق العاده شش ماه، در یک کسب و کار معمولی هیچ…