Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

هدفمند

چگونه برندهای با ارزش و هدفمند برای توسعه کسب و کار و رسیدن به موفقیت تجاری بسازیم؟ + اجرای صوتی

هرگاه یک کسب و کار نوپا به نقطه ایی می رسد که از نظر مالی موفقیت هایی بدست می آورد و کم کم به سمت رشد و سوددهی بیشتر و بیشتر حرکت می کند، و برندش درمیان مخاطبانش جاافتاده تر می شود، مدیران…

چگونه به صورت هدفمند برنامه ریزی کاری داشته باشیم؟

همه‌ی ما از مزیت‌های یک برنامه‌ برای انجام فعالیت‌های روزانه خبر داریم. مهم‌ترین حسن این برنامه‌ها کنترل میزان پیشرفت فعالیت‌ها و رسیدن آن‌ها به هدف بوده که نتیجه‌‌ای کاملا ملموس خواهد داشت،…

راهنمای طراحی و اجرای کمپین های تبلیغات دیجیتالی هدفمند

امروزه دنیای دیجیتالی درتمامی جنبه های زندگی وکار افراد توسعه پیدا کرده و استفاده از ابزارهای دیجیتالی یکی از الزامات اصلی زندگی هر فردی شده است. دراین میان ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور…

راهنمای طراحی و اجرای کمپین های تبلیغات دیجیتالی هدفمند

امروزه دنیای دیجیتالی درتمامی جنبه های زندگی وکار افراد توسعه پیدا کرده و استفاده از ابزارهای دیجیتالی یکی از الزامات اصلی زندگی هر فردی شده است. دراین میان ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور…

نوآوریی هدفمند

نوآوریی هدفمند کارآفرینان نوآوری می‌کنند. نوآوری ابزار ویژه کارآفرینی است. در حقیقت نوآوری اقدامی است که منابع را با یک ظرفیت جدید برای خلق ثروت تخصیص می‌دهد. پس نوآوری یک منبع تولید می‌کند.…

نوآوریی هدفمند

نوآوریی هدفمند کارآفرینان نوآوری می‌کنند. نوآوری ابزار ویژه کارآفرینی است. در حقیقت نوآوری اقدامی است که منابع را با یک ظرفیت جدید برای خلق ثروت تخصیص می‌دهد. پس نوآوری یک منبع تولید…