Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

نیازهای

در دیدار نماینده اردکان : قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای اجتماعی

نماینده مردم اردکان در دیدار اعضای انجمن فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی بیان کرد: اشاعه و توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، ظرفیت خوبی برای رفع معضلات و نیازهای اجتماعی…

در دیدار نماینده اردکان : قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای اجتماعی

نماینده مردم اردکان در دیدار اعضای انجمن فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی بیان کرد: اشاعه و توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، ظرفیت خوبی برای رفع معضلات و نیازهای اجتماعی…

نیازهای پولساز – موز

وضعیت کشت موز در ایران الف-موقعیت کشت موز در استان هرمزگان: باغات موز استان هرمزگان در شهرستان میناب ، رودان و جاسک قرار داد که سطح زیرکشت آنها به ترتیب عبارتند از ۶۵ ، ۱۸ و ۳۰ هکتار می…