Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

نوآوریی

نوآوریی هدفمند

نوآوریی هدفمند کارآفرینان نوآوری می‌کنند. نوآوری ابزار ویژه کارآفرینی است. در حقیقت نوآوری اقدامی است که منابع را با یک ظرفیت جدید برای خلق ثروت تخصیص می‌دهد. پس نوآوری یک منبع تولید می‌کند.…

نوآوریی هدفمند

نوآوریی هدفمند کارآفرینان نوآوری می‌کنند. نوآوری ابزار ویژه کارآفرینی است. در حقیقت نوآوری اقدامی است که منابع را با یک ظرفیت جدید برای خلق ثروت تخصیص می‌دهد. پس نوآوری یک منبع تولید…