Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

موز

نیازهای پولساز – موز

وضعیت کشت موز در ایران الف-موقعیت کشت موز در استان هرمزگان: باغات موز استان هرمزگان در شهرستان میناب ، رودان و جاسک قرار داد که سطح زیرکشت آنها به ترتیب عبارتند از ۶۵ ، ۱۸ و ۳۰ هکتار می…