Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ممکن

ثریا دارابی از بنیانگذاران Foodspotting و ZADY : مهمترین کار ممکن در بازاریابی …

ثریا دارابی بنیانگذار ایرانی تبار  Foodspotting و Zady : لازم نیست همیشه عالی‌ترین باشید! همینکه مشتریان بدانند شما به نظراتشان گوش می‌دهید و بر اساس فیدبک‌هایشان تغییرات ایجاد می کنید،…

با این ۱۰ توصیه سودمند زمان خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید

همه ما ممکن است در دوران کسب و کاری خود زمان های زیادی را صرف مطالعه در مورد مدیریت زمان و کسب این مهارت کرده باشیم. پس چرا با این همه دانش و تجربه بازهم گاهی از خود می پرسیم که آیا…