Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

معافیت

نشست هم‌اندیشی در جهت معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان

نشست هم‌اندیشی در جهت معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان تبیین فعالیت‌ها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف دانش بنیان در کشور، یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به…

چند شغله‌ها تنها در یک شغل معافیت مالیاتی دارند

طبق قانون هر فرد در طول یک سال تنها مجاز به استفاده از یک معافیت مالیاتی است البته در سال‌های پیش افراد چند شغله از تمام معافیت‌های هر کدام از مشاغل بهره می‌بردند که با اجرای اصلاحیه قانون…