Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مصنوعی

گل‌ های مصنوعی‌ وارداتی؛ هم عامل شادی هم نگرانی

گزارش «فرصت امروز» از بازار گل‌های مصنوعی در ایران گل‌ های مصنوعی‌ وارداتی؛ هم عامل شادی هم نگرانی گوشه‌و‌کنار شهر را که بگردید، افزایش فروشگاه‌های گل مصنوعی را می‌توانید ببینید. فروشگا‌هایی…