Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مسوولیت‌پذیری

شرکت‌های ICT کشور جایزه‌ مسوولیت‌پذیری اجتماعی می‌گیرند

فعالیت‌های انجام‌شده باید فراتر از حداقل الزامات قانونی توسط قوانین موضوعه کشور یا بین‌المللی و استانداردهای صنعت باشد و اثر اجتماعی زیست-محیطی و اثر تجاری روی برند، درآمد، عملکرد و بازار…