Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مسوولیت‌

مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها برعهده چه کسی است؟

کسب‌وکارهای جهان پس از بحران مالی اهمیت بیشتری یافته‌اند. سطوحی بی‌سابقه‌‌ از موشکافی در مورد شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های آنان وجود دارد و کسب‌وکارهایی که ‌خلاف قانون عمل می‌کنند بیش‌ از پیش…