Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مزایای

مزایای بتن سلولی

مزایای بتن سلولی یکی از بتن‌های جدید عرصه ساخت‌وساز موسوم به بتن‌های سبک سلولی است؛ بتن‌های سبک سلولی (Cellular Lightweight Concrete) با نام اختصاری CLC دارای ساختار اسفنجی و متخلخل…