Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مرزی

حضور در بازارهای منطقه‌ای با شرکت در بازارچه‌های مرزی

گزارشی از سرمایه‌ گذاری در تولید مواد شوینده و بهداشتی در گفت‌وگو با مدیرعامل برند گلرخ حضور در بازارهای منطقه‌ای با شرکت در بازارچه‌های مرزی در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کارخانه و شرکت تولیدی در…