Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مذاکره

توافق پایان مذاکره نیست

هر روز از زندگی توام با مذاکره است. این نوشته به مذاکراتی می‌پردازد که موضوع مذاکره در مورد پول یا کسب‌وکار است. اگرچه در مذاکرات روزانه هم همین اصول صدق می‌کند. اگر شما یک فهرست محدود از…