Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مددکاری

انجمن خیریه شهسواری، مددکاری اجتماعی برای اقشار خاص

بهترین افراد کسانی هستند که برای مردم سودمندترند. رسول اکرم (ص) محمد امین یوسفی/پژوهشگر مصمم و پرشور از توانمدسازی محرومان سخن می­گوید، هر برگ از خاطراتش به لبخندی ژرف به نشانه شکر ختم می …