Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

محیط

مؤثر بودن شادی بر افزایش بهره وری در محیط کار

اگر شما می‌خواهید‌ بهتر و بیشتر کار کنید‌، باید‌ پاره‌ای ملاحظات را مد‌نظر د‌اشته باشید‌ از جمله باید‌ برنامه‌ریزی مد‌ون و مشخصی برای کارتان د‌اشته باشید‌. اولویت‌ها را رعایت کنید‌ و…

موفقیت محققان در چروک دادن محیط کشت سلول با همکاری دانشمند ایرانی

موفقیت محققان در چروک دادن محیط کشت سلول با همکاری دانشمند ایرانی به گزارش ایسنا، محققان با معرفی شیوه‌ای که از چروک‌های ورقه‌های گرافن استفاده می‌کند، سطوح بافتی جدیدی را برای کشت‌دادن…