Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مجامع

رخوت مجامع شرکت‌های بورسی در سایه رکود اقتصاد

رخوت مجامع شرکت‌های بورسی در سایه رکود اقتصاد بازار سهام درگیر باتلاق سنگین ریزش است؛ باتلاقی که همه برنامه‌ریزی‌های تیم اقتصادی دولت هم نتوانسته است پای شاخص کل را از آن بیرون بکشد و یکی از…