Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مجاز

فرصت سرمایه گذاری در کارخانه تولید آبهای معدنی و آشامیدنی و نوشیدنیهای مجاز در کیش

مشخصات کارخانه دارای مجوز تولید آبهای معدنی وآشامیدنی ونوشیدنیهای مجاز در حال حاضر بخاطر شرایط منطقه ای فقط تولید آب ۱۹تا۲۰ لیتری در خط تولید میباشد پرتال دانشگاهی کشور Iran University…