Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مثال

۱۰ مثال از بزرگترین حسرت های افراد در زندگی شغلیشان(بخش سوم)

۷- ای کاش حوزه ی تحصیلاتم را آگاهانه تر انتخاب می کردم زمانی بود که تحصیلات، برای پیش افتادن از دیگران منبعی ضروری محسوب می شد. اما امروزه باید دانشگاه را «مسیر گذار» به نیروی کار در…

۱۰ مثال از بزرگترین حسرت های افراد در زندگی شغلیشان(بخش اول)

هیچکس کامل نیست و همه ی ما حسرت هایی در زندگی داریم که گهگاه ذهن ما را به خود مشغول می کنند؛ حسرت کارهایی که آرزو می کنیم ای کاش به شکل متفاوتی انجامشان داده بودیم. ما در زندگی شغلی و…