Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ماما

با رایگان شدن زایمان طبیعی نیاز به استخدام 9 هزار ماما داریم

دکتر ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم وزارت بهداشت برای رایگان کردن زایمان طبیعی گفت: به علت مدیریت درمان محوری که در سال‌های گذشته در کشور داشته‌ایم سزارین رو به افزایش بود…