Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مالی

دوره هوش مالی

دوره هوش مالی در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟ ضرورت کارگاه همه ما اذعان داریم که پول نقش مهمی در موفقیت هر فردی بازی می­کند. به عبارت دیگر بدون پول دستیابی به برخی از اهداف فردی در زندگی…

۷ استراتژی مهم درجهت کمک به فرزندانتان برای کسب استقلال مالی

زندگی بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه می تواند برای شما و فرزندتان سخت باشد، بویژه زمانی که فرزند شما ازلحاظ مالی به شما وابسته است. قرض‌های دانشجویی و اجاره های گران، حقوق کم، می…