Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لحاظ

از لحاظ فنی عقب هستیم

گزارش «فرصت امروز» از سرمایه گذاری در تولید ظروف آلومینیومی از لحاظ فنی عقب هستیم آلومینیوم بعد از فولاد بیشترین مصرف را در دنیا در بین مواد فلزی به خود اختصاص داده و بسیاری از کشورها به…

مشکلی از لحاظ تولید نداریم

گزارش «فرصت امروز» از بازار آینه و شیشه مشکلی از لحاظ تولید نداریم شیشه، آینه و وسایل شیشه‌ای جزو اساسی‌ترین ملزومات زندگی امروز هستند. کشف و ساختن شیشه تحولی عظیم در معماری دنیا ایجاد کرد،…