Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لاستیک

ایده باغچه در لاستیک!

امروز می خواهیم ایده جالب ساخت باغچه ای در لاستیک ها را به شما نشان دهیم، تایرهای استفاده‌ شده یکی از معضلات محیط زیستی‌اند چرا که بازیافت نمی‌شوند و برای تجزیه طبیعی آنها هم باید صدها سال…