Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فرصت

دوره تشخیص فرصت

دوره تشخیص فرصت در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟ ضرورت کارگاه در بحث کارآفرینی تشخیص فرصت موضوع بسیار مهمی است زیرا اگر در تشخیص فرصت درست عمل کنیم در واقع به اثربخشی فعالیت­ هایمان کمک…

گزارش «فرصت امروز» از وضعیت کشت و کار و خرید و فروش در بازار چای ایران / اوضاع چای ایران

گزارش «فرصت امروز» از وضعیت کشت و کار و خرید و فروش در بازار چای ایران / اوضاع چای ایران باغ های چای به باغ میوه تبدیل شده اند چای ایرانی از انواع چای های با کیفیت از نظر عطر و طعم در دنیا…

گزارش «فرصت امروز» از پیامد مثبت حضور گردشگران خارجی در ایران / هر گردشگر خارجی روزی ۲۰۰ دلار در…

گزارش «فرصت امروز» از پیامد مثبت حضور گردشگران خارجی در ایران / هر گردشگر خارجی روزی ۲۰۰ دلار در ایران خرج می کند گردشگری و تأثیرش در ایجاد اشتغال ، کسب وکارآفرینی، فراهم کردن فرصت های…