Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

عرصه

استارت‌آپ‌ها، بازیگران جدید عرصه کسب‌و‌کار

با اشاره به ورود بازیگران جدید به عرصه فعالیت‌های کسب‌‌وکار، استارت‌آپ‌ها را عامل اصلی تغییر در مناسبات امروز فعالیت شرکت‌ها و نحوه سودآوری آنها معرفی کرده و این تغییرات را یک انقلاب جدید در…