Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ظرفیت‌های

تولید توت‌ فرنگی؛ کسب‌وکاری بر پایه ظرفیت‌های استانی

گزارش «فرصت امروز» از بازار کشت‌و‌کار اختصاصی یک میوه محبوب تولید توت‌ فرنگی؛ کسب‌وکاری بر پایه ظرفیت‌های استانی کشاورزی و بخش‌های متنوع این صنعت اشتغال‌زا با گذشت زمان نه تنها اهمیت خود را…

سود‌جویی کلان بنادر عربی و غبارگرفتگی ظرفیت‌های بندر اقیانوسی چابهار

بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران،‌ از بنادر مهم‌ جنوب کشور بوده که در بخش شمالی دریای عمان قرار گرفته است؛ این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهای آزاد بین‌المللی…