Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

صنایع

سلمان شاه محمدی، معاون صنایع دستی استان گیلان به «فرصت امروز» می گوید / هر هفته یک کانتینر؛ صادرات…

سلمان شاه محمدی، معاون صنایع دستی استان گیلان به «فرصت امروز» می گوید / هر هفته یک کانتینر؛ صادرات صنایع دستی گیلان به اروپا ایجاد خلاقیت و بازطراحی هنرهای سنتی در حوزه صنایع دستی در استان…

گزارش «فرصت امروز» از تأثیر خلاقیت در فروش صنایع دستی / بازطراحی هنرهای سنتی، راهی به بازارهای فروش

گزارش «فرصت امروز» از تأثیر خلاقیت در فروش صنایع دستی / بازطراحی هنرهای سنتی، راهی به بازارهای فروش صنایع دستی در ایران همواره تولید شده اند، همواره بخشی از زندگی روزمره مردم بوده اند و…