Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

شرکت

حضور در بازارهای منطقه‌ای با شرکت در بازارچه‌های مرزی

گزارشی از سرمایه‌ گذاری در تولید مواد شوینده و بهداشتی در گفت‌وگو با مدیرعامل برند گلرخ حضور در بازارهای منطقه‌ای با شرکت در بازارچه‌های مرزی در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کارخانه و شرکت تولیدی در…

شرکت یادآپ

معرفی پروژه پروژه انجام گرفته … است. معرفی سازمان یادآپ از طریق همکاری با مطرح‌ترین اساتید کشور، به‌صورت حرفه‌ای در زمینه‌ی تولید دوره‌های آموزشی به‌صورت ویدئویی فعالیت کرده و تجربه…

سرمایه‌گذاری در تامین مواد اولیه شرکت ذوب‌آهن اصفهان

سرمایه‌گذاری در تامین مواد اولیه شرکت ذوب‌آهن اصفهان مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با بررسی وضعیت استخراج انواع مواد معدنی در کشورهای بزرگ گفت: به‌رغم ظرفیت‌های عظیم معدنی در کشور متاسفانه…