Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

سهم

سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از GDP به ۵۰درصد می‌رسد

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از GDP به ۵۰درصد می‌رسد اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان که از آنها به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان نام برده…

سهم بازار تجهیزات مورد نیاز سالمندان در اقتصاد جهانی

سهم بازار تجهیزات مورد نیاز سالمندان در اقتصاد جهانی دستگاه‌ها و تجهیزات کمکی برای سالمندان و معلولان شامل تمام ابزارهایی می‌شود که برای تحرک، دیدن، شنیدن و دیگر فعالیت‌های این افراد قابل…