Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

سقفی

سقفی برای سرمایه‌گذاری در آموزش حمل و نقل هوایی وجود ندارد

وی شرط لازم برای به‌روز بودن دانش مدیران را برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی، مطالعه و همچنین انتقال و تسری این تجربیات و آموخته‌ها به مجموعه توسط آنان خواند. پرتال دانشگاهی کشور Iran…