Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

سالانه‌ی

همایش سالانه‌ی کلوب کامپیوتری هرج و مرج: بزرگترین مجمع هکرهای اروپا

همه‌ی ما با شنیدن نام هکر چهره‌ی آدم بدجنسی به ذهن‌مان می‌آید که قصد دارد به سیستم‌های دیجیتالی نفوذ کرده و خراب‌کاری به راه بیاندازد. اما این همه‌ی واقعیت نیست. افرادی هم هستند که نه تنها…