Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ساختار

روشی برای سنتز نانوساختارها با شکل و ساختار کنترل شده

روشی برای سنتز نانوساختارها با شکل و ساختار کنترل شده پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در تحقیقات خود از روشی استفاده کرده‌اند که قادر است نانوساختارهای فلز- آلی را با شکل و ساختار کنترل شده…