Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زیتون

گزارشی از سرمایه گذاری در روغن کشی زیتون / خالص ها گران ترهستند

گزارشی از سرمایه گذاری در روغن کشی زیتون / خالص ها گران ترهستند با وجود کمبودهایی که در زمینه های کشت و برداشت زیتون در کشور به چشم می خورد اما همان میزانی نیز که برداشت می شود، نیاز به…

گزارش «فرصت امروز» از بازار زیتون / ۲۰۰ گرم ؛ سرانه ناچیز مصرف روغن زیتون در ایران

گزارش «فرصت امروز» از بازار زیتون / ۲۰۰ گرم ؛ سرانه ناچیز مصرف روغن زیتون در ایران زیتون و فرآورده هایی که از این میوه سبز به دست می آید، سال های زیادی است که به سبد مصرفی خانوارها اضافه…