Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زنجیر

ایده خلاقانه زنجیر کفش!

ایده خلاقانه امروز درباره کفشی است که دارای زنجیز می باشد! دقیقا مانند همانطور که تایر ماشین به زنجیر چرخ نیاز دارد تایر شما یا همان کفشتان هم نباز دارد.   نوشته ایده خلاقانه زنجیر کفش!…

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است آمریکایی ها در سال 1986 وقتی می خواستند سفینه ی چلنجر را به فضا بفرستند، برای جلب توجه جهانیان و اطمینان از کار خود شان، یک معلم مدرسه را…