Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رفع

در دیدار نماینده اردکان : قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای اجتماعی

نماینده مردم اردکان در دیدار اعضای انجمن فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی بیان کرد: اشاعه و توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، ظرفیت خوبی برای رفع معضلات و نیازهای اجتماعی…

در دیدار نماینده اردکان : قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای اجتماعی

نماینده مردم اردکان در دیدار اعضای انجمن فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی بیان کرد: اشاعه و توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، ظرفیت خوبی برای رفع معضلات و نیازهای اجتماعی…

تدوین ۶۰ درصد ازآیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید

تدوین ۶۰ درصد ازآیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید علی یزدانی، معاون وزیر صنعت از تدوین بیش از ۶۰ درصد آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خبر داد. اکنون یک سال از مطرح شدن قانون…

حمایت از واحدهای صنعتی راه حل رفع مشکلات صنعت کشور

حمایت از واحدهای صنعتی راه حل رفع مشکلات صنعت کشور مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم برشمرد وگفت:کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به…