Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دهنده

نجات دهنده کشاورزی

گزارش «فرصت امروز» از صنعت کنسرو سازی نجات دهنده کشاورزی اغلب افراد جامعه برای عیادت از بیماران با کیسه‌ای پر از انواع و اقسام کمپوت و کنسرو روانه بیمارستان یا منزل آنها می‌شوند، درحالی که…