Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دهند

۴ کاری که انسان های موفق برای برقراری تعادل بین کار و زندگی خود انجام می دهند (۲)

آیا تعادل بین کار و زندگی واقعا باعث می شود که شما موفق شوید؟ و یا نه فکر می کنید که با کار کردن شبانه روزی موفق خواهید شد؟ تحقیقات نشان داده اند که بعد از یک ساعت کاری مشخص کارایی فرد به…