Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خلاقیت

تکنیک شش کلاه تفکر چیست و چه کاربردی دارد؟

تکنیک شش کلاه تفکر چیست و چه کاربردی دارد؟  ابداع کننده این تکنیک ادوارد دوبونو (پدر تفکر خلاق) است. در این تکنیک به طور کلی با استفاده از شش سبک فکری، موضوع یا مسئله مورد نظر، بررسی…

گزارش «فرصت امروز» از تأثیر خلاقیت در فروش صنایع دستی / بازطراحی هنرهای سنتی، راهی به بازارهای فروش

گزارش «فرصت امروز» از تأثیر خلاقیت در فروش صنایع دستی / بازطراحی هنرهای سنتی، راهی به بازارهای فروش صنایع دستی در ایران همواره تولید شده اند، همواره بخشی از زندگی روزمره مردم بوده اند و…

چگونگی آموزش خلاقیت

راز آموزش خلاقیت این است که شما واقعا نمی‌توانید آن را آموزش دهید. بلکه بیشتر مساله‌ای درونی در تجارب ماست که جذب یا جایگزین می‌شود. شما هیچ‌گاه بر خلاقیت تسلط نخواهید یافت. در عوض باید…