Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خرنوب؛

گزارش «فرصت امروز» از کشت وکار گیاهی دارویی و درمانی / خرنوب؛ درختی برای همه فصول

گزارش «فرصت امروز» از کشت وکار گیاهی دارویی و درمانی / خرنوب؛ درختی برای همه فصول ذائقه جهانی به مصرف داروهای گیاهی و مواد غذایی ارگانیک و سنتی گرایش دارد. همین امر به رشد کشت وکار گیاهانی…