Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خدمات

خدمات ثبت ایده

    ایده بارانی های عزیز در جهت بهبود فعالیت های گروه و در جهت اهداف مجموعه از این پس خدمات ثبت ایده به کاربران ارائه خواهد شد. در جهت همکاری در اجرای ایده های شما گروه ایده باران…

چهار نیروی اثرگذار در تصمیم مشتری برای خرید محصول یا خدمات شما + اجرای صوتی

  بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید یا اعمال تغییرات در محصولات قبلی با هدف افزایش فروش، یک روش مشابه و البته نادرست را بکار می گیرند. آن ها مشتریانشان…

کالای قاچاق خدمات ندارد

گزارش «فرصت امروز» از بازار تعمیرات تلفن همراه کالای قاچاق خدمات ندارد ابزارهای مخابراتی نقش مهمی در برقراری ارتباطات بین‌ فردی و حتی گروهی دارند و این فناوری‌های جدید در دو دهه اخیر تاثیرات…