Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حلقه

افزایش دستیابی به فناوری های تجدید پذیر حلقه نهایی توسعه ظرفیت کشور

زمان مطالعه: ۳ دقیقه و سی ثانیه توسعه شبکه برق رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار در کشور و اخیرا هم توسعه شبکه گاز رسانی منجر به دسترسی مردم به سوخت های فسیلی ارزان و برق تولید شده ارزان در…

ایده جالب حلقه جاکلیدی

نگاهی دقیق تر به اطرافمان ما را با فرصت های بی شماری رو به رو میکند. ایده های خلاقانه ای که میتوانند ارائه شوند برای ایجاد تغییری خاص در یک وسیله و محصول موجود. وسیله ای که ممکن است سال ها…

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است آمریکایی ها در سال 1986 وقتی می خواستند سفینه ی چلنجر را به فضا بفرستند، برای جلب توجه جهانیان و اطمینان از کار خود شان، یک معلم مدرسه را…