Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حل

مشکل بیکاری را حل می‌کند

گزارش «فرصت امروز» از اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی مشکل بیکاری را حل می‌کند به نظر می‌رسد که بعد از همه سال‌هایی که پوشیدن چادر در ایران رواج داشته، دولت عزم خود را جزم کرده که این پوشش…

حمایت از واحدهای صنعتی راه حل رفع مشکلات صنعت کشور

حمایت از واحدهای صنعتی راه حل رفع مشکلات صنعت کشور مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم برشمرد وگفت:کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به…