Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بیمه

معضلی بزرگ برای شرکت های بیمه در جهان

معضلی بزرگ برای شرکت های بیمه در جهان طبق آخرین گزارش منتشر شده، خطرات نوظهور جهانی اکنون برای فعالان صنعت بیمه بسیار نگران کننده هستند. خشکسالی در حال حاضر بزرگترین تهدیدی است که دارایی…