Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

برای

آموزه هایی کلیدی برای فین‌تک ایران

در دنیا تا چند سال پیش فین تک بیشتر بر روی پرداخت، انتقال پول، سرمایه گذاری جمعی و وام فرد به فرد محدود و متمرکز بود. اما در طی چند سال اخیر نوآوری ها و پیشرفت های فناورانه موجب شده است تا…

۱۵ سایت فریلنسر خارجی برای پیدا کردن کار

چه به دنبال راه‌های دیگری برای پرداخت صورت‌حساب‌ها و قبوض خود باشید یا به دنبال فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای باشید و یا آزادی را که فریلنسینگ به ارمغان می‌آورد، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد…

۱۳ نکته کلیدی برای یک ارائه اثرگذار که توجه سرمایه‌گذاران را به شما جلب می‌کند

با توجه به رشد آرام آرام فضای کارآفرینی نوآورانه و دانش محور در کشورمان، یکی از موضوعات مهم برای موفقیت در این نوع کارآفرینی، امکان جذب سرمایه است. کارآفرینانی که در پی ورود... خوشفکری