Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بخش

۱۵ نقل قول الهام بخش استیو جابز

از مرگ استیو جابز تا کنون ۴ سال گذشته است، این رویاپرداز فناوری که اپل و پیکسار را بنیانگذاری کرد، به دنیای امروزی که در آن هستیم، از لحاظ فناوری هایی که بکار... خوشفکری